De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Noirhomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Noirhomme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Noirhomme

Cumuleo