De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Noiset

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Noiset
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Noiset

Cumuleo