De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jérôme Voisin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jérôme Voisin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jérôme Voisin

Cumuleo