De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Nys

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Nys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Nys

Cumuleo