De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Nysmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Nysmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Nysmans

Cumuleo