De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Omer

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Omer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Omer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Omer

Cumuleo