De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Houria Ouberri

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Houria Ouberri
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Houria Ouberri

Cumuleo