De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Painblanc

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Painblanc
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Painblanc
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Painblanc

Cumuleo