De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Paquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Paquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Paquet

Cumuleo