De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sandrina Parijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Sandrina Parijs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sandrina Parijs

Cumuleo