De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Voncken

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Voncken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Voncken

Cumuleo