De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Parmentier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Parmentier

Cumuleo