De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Parmentier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Parmentier

Cumuleo