De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pauly

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Pauly
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Pauly

Cumuleo