De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Pauwels

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Pauwels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Pauwels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Pauwels

Cumuleo