De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Payen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernand Payen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernand Payen

Cumuleo