De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Xhauflaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Xhauflaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Xhauflaire

Cumuleo