De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Pelegrin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Pelegrin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Pelegrin

Cumuleo