De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Votron

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Xavier Votron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Xavier Votron
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Xavier Votron

Cumuleo