De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gunter Pertry

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gunter Pertry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gunter Pertry

Cumuleo