De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Pesin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Albert Pesin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Albert Pesin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Albert Pesin

Cumuleo