De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Peters

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Peters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Peters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Peters

Cumuleo