De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Piccin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Piccin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Piccin

Cumuleo