De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Pierard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Pierard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Pierard

Cumuleo