De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Piette

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Françoise Piette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Françoise Piette

Cumuleo