De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Vranken

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Vranken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Vranken

Cumuleo