De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Pinxten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Karel Pinxten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karel Pinxten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karel Pinxten

Cumuleo