De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Piret

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Piret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Piret

Cumuleo