De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Catherine Pirlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Catherine Pirlet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Catherine Pirlet

Cumuleo