De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽlla Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door NoŽlla Pirlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door NoŽlla Pirlet

Cumuleo