De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Pirnay

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Pirnay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Pirnay
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Pirnay

Cumuleo