De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Pirot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Pirot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Pirot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Pirot

Cumuleo