De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Pirotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Pirotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Pirotte

Cumuleo