De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Pirsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Pirsoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Pirsoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Pirsoul

Cumuleo