De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eddy Poffé

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Eddy Poffé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Eddy Poffé

Cumuleo