De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Poliart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Poliart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Poliart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Poliart

Cumuleo