De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Poortmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Muriel Poortmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Muriel Poortmans

Cumuleo