De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽlle Pourbaix

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door JoŽlle Pourbaix
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door JoŽlle Pourbaix

Cumuleo