De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Pourtois

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pourtois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pourtois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pourtois

Cumuleo