De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Preyat

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Preyat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Preyat

Cumuleo