De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Proesmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guido Proesmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guido Proesmans

Cumuleo