De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ruddy Vyncke

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ruddy Vyncke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ruddy Vyncke

Cumuleo