De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Quinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Quinet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Quinet

Cumuleo