De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Quintin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Quintin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Quintin

Cumuleo