De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Raes

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jaak Raes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jaak Raes

Cumuleo