De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karinne Recloux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Karinne Recloux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karinne Recloux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karinne Recloux

Cumuleo