De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nina Reip

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nina Reip
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nina Reip

Cumuleo