De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Remue

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Paul Remue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Paul Remue

Cumuleo