De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eugène Remy

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Eugène Remy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Eugène Remy

Cumuleo