De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Renard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Renard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Renard

Cumuleo